Thương mại điện tử 3
Có kinh nghiệm
Đà nẵng
Bộ phận: Thương mại điện tử 3
Cấp bậc: Có kinh nghiệm
Địa điểm làm việc: Đà nẵng
Đạt được mục tiêu của doanh nghiệp về dài hạn (kinh doanh & trách nhiệm xã hội) một cách bền vững (sustainable) Thị trường hoặc phân khúc thị trường mà công ty sẽ kinh doanh, những chiến thuật kinh doanh sẽ được áp dụng. Doanh nghiệp làm sao để chiếm ưu thế so với đối thủ trong những thị trường đó với những đối tượng khách hàng cụ thể? Cần dùng những nguồn lực gì (con người, kỹ năng, tài sản, tài chính, bí quyết công nghệ,..) để có thể đạt được mục tiêu đó.
Thương mại điện tử 2
Có kinh nghiệm
Đà nẵng
Bộ phận: Thương mại điện tử 2
Cấp bậc: Có kinh nghiệm
Địa điểm làm việc: Đà nẵng
Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder). Theo quan điểm của công ty tư vấn và hỗ trợ chiến lược Win-Win, mục tiêu sâu xa của quản trị chiến lược là đặt doanh nghiệp vào vị thế tốt nhất trên thị trường mục tiêu, tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Một cách cụ thể hơn chiến lược là nhằm:
Thương mại điện tử
Có kinh nghiệm
Đà nẵng
Bộ phận: Thương mại điện tử
Cấp bậc: Có kinh nghiệm
Địa điểm làm việc: Đà nẵng
Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh:Phát triển và bảo vệ lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm và dịch vụ. Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến chức năng quản trị cho phép tổ chức đạt được mục tiêu đề ra.

Đăng ký thông tin để không bỏ lỡ những chương trình khuyễn mãi hấp dẫn

Basic